Стандартен формуляр за отказ

Приложение № 2 към Общите условия

Стандартен формуляр за отказ Приложение № 2 към Общите условия. Изтеглете тук.