Общи условия за Хипо Лего Клуб

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНОСТ НА

НА ВЕРИГА МАГАЗИНИ ХИПОЛЕНД

 

"СТАНИ ЧЛЕН НА ХИПО ЛЕГО КЛУБ”

 

1. Организатор на кампанията “Стани член на Хипо Лего Клуб”

Организатор на Програма за лоялност на верига магазини Хиполенд “Стани член на Хипо Лего Клуб” („Кампанията”) е „Хиполенд”АД,  ЕИК 201917687 , със седалище и адрес на управление гр. София, кв. Казичене, Индустриална зона, ул. „Трети март“ №5,  представлявано от Мариан Колев.

 

2. Място на провеждане на Кампанията “Стани член на Хипо Лего Клуб”

Кампанията се организира и провежда в магазини “Хиполенд” на територията на България.

 

3. Продължителност на кампанията “Стани член на Хипо Лего Клуб”

“Кампанията” стартира в 10:00ч. на 1 април 2018г. и продължава до 21:00ч. на 1 юли 2018г. Кампанията е валидна само за физическите магазини на Хиполенд. Надлежно попълнени паспорти се приемат до 15 юли 2018г. във всеки магазин Хиполенд.

 

4. Условия за участие в кампанията “Стани член на Хипо Лего Клуб”

Всеки желаещ да се включи в Програмата за лоялност “Стани член на Хипо Лего Клуб” на верига магазини Хиполенд, следва следните стъпки:

1. С всяка покупка на LEGO артикули/независимо дали те са в промоция или на редовна цена, и дали при покупката им е използвана отстъпка, давана от други карти за отстъпки, валидни в Хиполенд/ от физическите магазини Хиполенд в периода на “Кампанията”, участникът ще получава стикери “LEGO”, които да залепва  в LEGO паспорт.

LEGO паспортът се получава на касите на магазин Хиполенд, когато клиентът направи покупка на LEGO артикул/и, независимо от тяхната стойност. Паспортът се дава еднократно и в него има отбелязани полета за събиране и залепване на LEGO стикери.

2. В периода 1 април 2018г. – 1  юли 2018г., за всеки 10лв. от стойността на закупените LEGO артикул/и, след като от нея е отчислена сумата на отстъпка/и, ползвани с карти, валидни в Хиполенд, клиентът получава по 1 бр. LEGO стикер, който да залепи в своя паспорт. Т.е. броят стикери се калкулира от крайната цена на целия касов бон само за покупката на LEGO АРТИКУЛИТЕ.

3. При обща стойност на покупката, която не е кратна на 10, закръгляването на броя стикери се извършва по математическия принцип за закръгляване на стойности, а именно:

ПОКУПКА ОТ
/лева/:

ПОКУПКА ДО
/лева/:

БРОЙ
СТИКЕРИ:

10,00

14,49

1

14,50

24,49

2

24,50

34,49

3

34,50

44,49

4

44,50

54,49

5

54,50

64,49

6

64,50

74,49

7

74,50

84,49

8

84,50

94,49

9

94,50

104,49

10

104,50

114,49

11

114,50

124,49

12

124,50

134,49

13

134,50

144,49

14

144,50

154,49

15

154,50

164,49

16

164,50

174,49

17

174,50

184,49

18

184,50

194,49

19

194,50

204,49

20

204,50

214,49

21

214,50

224,49

22

224,50

234,49

23

234,50

244,49

24

244,50

254,49

25

254,50

264,49

26

264,50

274,49

27

274,50

284,49

28

284,50

294,49

29

294,50

304,49

30

 

4. В  периода 1 април 2018г. - 1 юли 2018г. клиент, който иска да се присъедини към програмата, трябва да събере и да залепи в паспорта всичките 30 LEGO стикера.

5. След като залепи в паспорта необходимия брой LEGO стикери, клиентът трябва да попълни пълна и коректна информация в регистрационната форма, отпечатана в LEGO паспорта, след което да остави /срещу приемно-предавателен протокол, подписан в два екземпляра, по един за всяка от страните/своя попълнен паспорт с 30бр. LEGO стикери и регистрационна форма на касата на най-удобния за него магазин на Хиполенд. Паспорти без попълнена регистрационна форма няма да се приемат.  

6. В рамките на 15 работни дни след датата на Приемно-предавателния протокол,  “Хиполенд” АД ще издаде индивидуална карта “ХИПО LEGO КЛУБ” на всеки клиент, изпълнил общите условия на “Кампанията”. Клиентите ще получат съобщение на посочения от тях email, което ще ги извести кога да отидат и лично да вземат своята “ХИПО LEGO КАРТА” в посочения в регистрационната им форма магазин Хиполенд.

 

5. Особености

1. Участието в “Кампанията” е обвързано с покупка във физическите магазини на Хиполенд.

2. Един клиент-участник в “Кампанията” има право да получи само една карта за членство в ХИПО LEGO КЛУБ.

3. ХИПО LEGO КАРТАТА и членството в  ХИПО LEGO КЛУБ носят следните преференции:

  • 20 % отстъпка за всички LEGO артикули, които не са включени в текущи промоции, акции, каталози и намаления

 

  • 7% отстъпка за всички промоционални / намалени LEGO артикули

 

  • информация за нови артикули и серии преди всички останали

 

  • специален достъп до LEGO събития, организирани от Хиполенд

 

-  привилегията да пазаруват 2 дни по-рано на Лудия Петък на Хиполенд, не само артикули LEGO, но и всички останали артикули, налични в магазина. По време на националната промоция ЛУД ПЕТЪК в Хиполенд, картодържателите от ХИПО LEGO КЛУБ ползват една единствена отстъпка и това е отстъпката, обявена за промоцията ЛУД ПЕТЪК. Отстъпката на промоцията ЛУД ПЕТЪК не се комбинира с други промоции, отстъпки и карти за отстъпки, валидни в ХИПОЛЕНД. Оборотите, направени по време на промоция ЛУД ПЕТЪК, не се натрупват в картата ХИПО LEGO КЛУБ.

4.  Отстъпката, предоставена при пазаруване с картата ХИПО LEGO КЛУБ, не се комбинира с никакви други отстъпки, предоставени с други карти за отстъпки, валидни в ХИПОЛЕНД.

5.  За да се възползва от отстъпката, картодържателят трябва да представи клиентската си карта на касата в съответния търговски обект, преди финализирането на покупката и издаването на касовия бон.

6. Участниците нямат право да претендират за паричната равностойност на търговската отстъпка, която дава картата.

7.  Клиентската карта е лична и се регистрира поименно, но с нея може да пазарува всеки (членове на семейството, роднини, приятели и т.н.)‘, който я представи на касата на магазина.  

8. При регистрацията в Програмата ХИПО LEGO КЛУБ участниците се съгласяват да предоставят доброволно личните си данни, изисквани от формата за регистрация. Задължителни за попълване и необходими за участие в Програмата Хипо LEGO Клуб са следните данни: име и фамилия на картодържателя, телефонен номер, email, точен адрес, а по избор на клиента - имената на детето / децата и рождените им дати.

9. Клиентската карта и Програмата ХИПО  LEGO КЛУБ са валидни само за пазаруване във физическите магазини ХИПОЛЕНД. Клиентската карта и Програмата ХИПО LEGO КЛУБ не са валидни при пазаруване от електронния магазин на ХИПОЛЕНД www.hippoland.net.  

10. Картата ХИПО LEGO КЛУБ е с валидност до 31.03.2019г., с опция за продължаване на членството за следващ едногодишен период. Условията за продължаване ще бъдат публикувани на www.hippoland.net  един месец преди изтичане на валидността. Картодържателите ще бъдат информирани за условията за продължаване на валидността чрез имейл на посочения в регистрационната форма електронен адрес.  

 

6.   Употреба на клиентската карта

1.  Участниците в Програмата Хипо LEGO КЛУБ имат право да използват картата си във всички обекти на веригата магазини ХИПОЛЕНД на територията на Република България, съобразно определените в тези Общи условия правила.

2.  Клиентската карта не е кредитна, дебитна или друг вид банкова карта.

3. Покупките, направени с ХИПО ЛЕГО КАРТА, задължително се маркират и се плащат на отделен касов бон.

 

7. Критерии за участие в Кампанията “Стани член на Хипо Лего Клуб”

В “Кампанията” имат право да участват всички желаещи да станат членове на ХИПО LEGO КЛУБ и отговарят на Общите условия за това. В “Кампанията” нямат право да участват служителите на “Хиполенд” АД и свързаните с тях търговски дружества, както и членове на техните семейства.

8. Публичност

Всички участници в кампанията предоставят на Организатора правото да използва личните им данни, да ги фотографира и да публикува техни снимки с цел популяризиране на кампанията както и където намери за добре.

 

9. Защита на личните данни

1. Участниците в Програмата ХИПО LEGO КЛУБ  декларират, че са запознати и съгласни със следното:

2. С приемането на Общите условия, участниците се съгласяват, че „ХИПОЛЕНД” АД и нейните служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация, попълнена при регистрацията в Програмата ХИПО LEGO КЛУБ  или дадена впоследствие.

3. „ХИПОЛЕНД” АД е регистриран администратор на лични данни съгласно българското законодателство и осигурява защитата им съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия участникът в Програмата ХИПО LEGO КЛУБ  се съгласява, че „ХИПОЛЕНД” АД може да обработва предоставените при регистрацията в Програмата ХИПО LEGO КЛУБ и впоследствие лични данни за следните цели: техническо управление на програмата ХИПО LEGO КЛУБ и нейната база данни; установяване на контакт с картодържателя; измерване на ефективността на услугите; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали и друга подобна информация по поща и/или email; директен маркетинг.

4.  Участникът има право да възрази срещу използването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено възражение на  office@hippoland.net.

5.  Участникът по всяко време може да се откаже от получаване на информация, свързана с Програмата ХИПО LEGO КЛУБ, на email: office@hippoland.net.

6.  Участникът има право да поиска регистрацията му в Програмата ХИПО LEGO КЛУБ да бъде заличена, заедно с предоставените от него лични данни, на посочените по-долу контакти.

Контакти за връзка с „ХИПОЛЕНД” АД във връзка с Програмата ХИПО LEGO КЛУБ:

 Е-mail: office@hippoland.net

Телефон: 02/ 91 006

Адрес: гр. София, кв. Казичене, Индустриална зона, ул. Трети март №5

 

10. Общи условия

1. Клиентската карта може да бъде заменена в случай на загуба, кражба или погиване.  Клиентът, който желае да замени своята карта ХИПО LEGO КЛУБ, трябва да го направи чрез изпращане на имейл на адрес office@hippoland.net, като посочи причината, поради която се налага промяната, и номера на картата, която трябва да бъде подменена.

2.  Участниците следва да уведомят „ХИПОЛЕНД” АД в случай на загуба или кражба на клиентската им карта, чрез изпращане на имейл на адрес office@hippoland.net.

3.  Валидните и актуални Общи условия са винаги само и единствено тези, публикувани на интернет адрес www.hippoland.net.  

4.  Организаторът на “Kампанията” си запазва правото да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила от деня на публикуването им на горепосочената интернет страница. Организаторът си запазва правото да преустанови провеждането на кампанията по всяко време. При възникнали спорове крайните решения се взимат от Организатора.

5. С участието си в Кампанията “Стани член на Хипо Лего Клуб” клиентите на верига магазини Хиполенд се съгласяват да спазват условията и разпоредбите на гореописаните общи условия. Общите условия са публично оповестени и достъпни за целия период и продължителност на кампанията на интернет адрес: www.hippoland.net.