Общи условия за Хипо Лего Клуб

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНОСТ

"ХИПО LEGO КЛУБ" НА ХИПОЛЕНД АД

 

 

Настоящите общи условия („Общите условия”) определят механизма на Програмата за лоялност ХИПО LEGO Клуб и уреждат  взаимоотношенията,  които  възникват  във  връзка  с участието в  нея между „ХИПОЛЕНД ” АД (ЕИК201917687, със седалище гр. София 1532, кв. Казичене, Индустриална зона, ул. „Трети март“ №5) и клиентите на верига магазини ХИПОЛЕНД, включени в програмата, и по-точно издаването на клиентска карта, упражняването на правата по нея и други свързани въпроси.

С регистрацията си в ПРОГРАМАТА ЗА ЛОЯЛНОСТ ХИПО LEGO КЛУБ, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате с Общите условия.

УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЛОЯЛНОСТ ХИПО LEGO КЛУБ

1. ИЗДАВАНЕ НА КЛИЕНТСКА КАРТА

1.1. Участник в програмата може да бъде всяко физическо лице, което има постоянен адрес в Република България, има навършени 18 години и отговаря на условията за членство в ХИПО LEGO Клуб, публикувани на www.hippoland.net.

1.2. Клиентската карта е лична и се регистрира поименно, но с нея може да пазарува всеки (членове на семейството, роднини, приятели и т.н.), който я представи на касата на магазина.

1.3. При регистрацията в Програмата ХИПО LEGO Клуб участниците се съгласяват да предоставят доброволно личните си данни, изисквани от формата за регистрация. Задължителни за попълване и необходими за участие в Програмата ХИПО LEGO Клуб са следните данни: име и фамилия на картодържателя, телефонен номер, email, точен адрес, а по избор на клиента - имената на детето / децата и рождените им дати.

1.4.  Клиентската карта и Програмата ХИПО LEGO Клуб са валидни само за пазаруване във физическите магазини ХИПОЛЕНД. Клиентската карта и Програмата ХИПО LEGO Клуб не са валидни при пазаруване от електронния магазин на ХИПОЛЕНД www.hippoland.net. 

1.5. Картата ХИПО LEGO Клуб е с валидност до 30.09.2019г., с опция за продължаване на членството за следващ период. Условията за това ще бъдат обявени чрез имейл до картодържателите един месец преди изтичане на валидността й.

2. УПОТРЕБА НА КЛИЕНТСКАТА КАРТА

2.1.  Участниците в Програмата ХИПО LEGO Клуб имат право да използват картата си във всички обекти на веригата магазини ХИПОЛЕНД на територията на Република България, съобразно определените в тези Общи условия правила.

2.2.  Клиентската карта не е кредитна, дебитна или друг вид банкова карта.

2.3. Покупките, направени с ХИПО ЛЕГО КАРТА, задължително се маркират и се плащат на отделен касов бон.

3. ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

3.1. Клиентската карта ХИПО LEGO Клуб дава 20% отстъпка при всяка покупка на LEGO артикули/извън промоции, акции, каталози и обявени в магазините намаления/, без ограничение на броя на продуктите и на стойността им, и 7% отстъпка за всички промоционални / намалени LEGO артикули.

3.2. ХИПО LEGO Картата се активира автоматично, в момента на нейното получаване от картодържателя.

3.3. По време на националната промоция ЛУД ПЕТЪК в Хиполенд, картодържателите от ХИПО LEGO Клуб ползват една единствена отстъпка и това е отстъпката, обявена за промоцията ЛУД ПЕТЪК.

Отстъпката на промоцията ЛУД ПЕТЪК не се комбинира с други промоции, отстъпки и карти за отстъпки, валидни в ХИПОЛЕНД.

3.4. Оборотите, направени по време на промоция ЛУД ПЕТЪК, не се натрупват в картата ХИПО LEGO Клуб.

3.5. Отстъпката, предоставена при пазаруване с картата ХИПО LEGO Клуб, не се комбинира с никакви други отстъпки, предоставени с други карти за отстъпки, валидни в ХИПОЛЕНД.

3.6. За да се възползва от отстъпката, картодържателят трябва да представи клиентската си карта на касата в съответния търговски обект, преди финализирането на покупката и издаването на касовия бон.

3.7. ХИПО LEGO КЛУБ картата носи на своите притежатели и следните допълнителни преференции:

- предварителна информация за всички промоционални / намалени артикули, която ще получават на посочения при регистрацията електронен адрес;

- привилегията да пазаруват 2 дни по-рано на Лудия Петък на Хиполенд, не само артикули LEGO, но и всички останали артикули, налични в магазина;

- специален достъп до LEGO събития, организирани от Хиполенд;

- още приятни LEGO изненади.

4. ПРЕКРАТЯВАНЕ

4.1. В изключителни случаи „ХИПОЛЕНД” АД има право едностранно да деактивира  отстъпките на клиентската карта, в случай на нарушаване/неспазване на условията на програмата ХИПО LEGO Клуб или при съмнение за злоупотреба с картата. Това може да се случи само с едномесечно предизвестие, изпратено на имейла от регистрацията на картодържателя.

4.2. Клиентската карта дава съответните привилегии на участниците само за срока, в който е валидна. "ХИПОЛЕНД ” АД има право да определя/променя срока на програмата ХИПО LEGO КЛУБ.

4.3. „ХИПОЛЕНД” АД има право по всяко време едностранно да променя настоящите Общи условия и условията за ползване на клиентската карта. Промяната  ще бъде отразена на www.hippoland.net, а картодържателите ще бъдат уведомени за промените на посочения в регистрацията им имейл адрес.

4.4. „ХИПОЛЕНД” АД има право да прекрати Програмата ХИПО LEGO Клуб по всяко време. Това ще бъде обявено на www.hippoland.net. и чрез имейл до всеки картодържател,  на посочения в регистрацията имейл адрес.

5. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

5.1. Клиентската карта може да бъде заменена в случай на загуба, кражба или погиване.  Клиентът, който желае да замени своята карта ХИПО LEGO Клуб, трябва да го направи чрез изпращане на имейл на адрес office@hippoland.net, като посочи причината, поради която се налага промяната, и номера на картата, която трябва да бъде подменена.

5.2. Участниците следва да уведомят „ХИПОЛЕНД” АД в случай на загуба или кражба на клиентската им карта, чрез изпращане на имейл на адрес office@hippoland.net.

5.3. Валидните и актуални Общи условия са винаги само и единствено тези, публикувани на интернет адрес www.hippoland.net

6. ЛИЧНИ ДАННИ

6.1. Участниците в Програмата ХИПО LEGO Клуб декларират, че са запознати и съгласни със следното:

6.2. С приемането на Общите условия се съгласяват, че „ХИПОЛЕНД” АД и нейните служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация, попълнена при регистрацията в Програмата ХИПО LEGO Клуб или дадена впоследствие.

6.3. „ХИПОЛЕНД” АД е регистриран администратор на лични данни съгласно българското законодателство и осигурява защитата им съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия участникът в Програмата ХИПО LEGO Клуб се съгласява, че „ХИПОЛЕНД” АД може да обработва предоставените при регистрацията в Програмата ХИПО LEGO Клуб и впоследствие лични данни за следните цели: техническо управление на програмата ХИПО LEGO Клуб и нейната база данни; установяване на контакт с картодържателя; измерване на ефективността на услугите; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали и друга подобна информация по поща и/или email; директен маркетинг.

6.4. Участникът има право да възрази срещу използването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено възражение на email: personaldata@hippoland.net.

6.5. Участникът по всяко време може да се откаже от получаване на информация, свързана с Програмата ХИПО LEGO Клуб, на email: office@hippoland.net.

6.6. Участникът има право да поиска регистрацията му в Програмата ХИПО LEGO Клуб да бъде заличена email: на personaldata@hippoland.net.

Контакти за връзка с „ХИПОЛЕНД” АД:

Е-mail: office@hippoland.net

Телефон: 02/ 91 006

Адрес: гр. София, кв. Казичене, Индустриална зона, ул. Трети март №5