Общи условия за Хипо Лего Клуб

Общи условия на Програма за лоялност ХИПО LEGO КЛУБ на ХИПОЛЕНД АД

Настоящите общи условия („Общите условия”) определят механизма на Програмата за лоялност ХИПО LEGO КЛУБ и уреждат взаимоотношенията, които възникват във връзка с участието в нея между

„ХИПОЛЕНД ” АД (ЕИК201917687, със седалище гр. София 1532, кв. Казичене, Индустриална зона, ул. „Трети март“ №5) и клиентите на верига магазини ХИПОЛЕНД, включени в програмата, и по-точно издаването на клиентска карта, упражняването на правата по нея и други свързани въпроси.

С регистрацията си в ПРОГРАМАТА ЗА ЛОЯЛНОСТ ХИПО LEGO КЛУБ, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате с Общите условия.

Условия на програмата за лоялност ХИПО LEGO КЛУБ

1. ИЗДАВАНЕ НА КЛИЕНТСКА КАРТА

1.1. Участник в програмата може да бъде всяко физическо лице, което има постоянен адрес в Република България, има навършени 18 години и отговаря на условията за членство в ХИПО LEGO КЛУБ, публикувани на www.hippoland.net.

1.2. Всяка клиентска карта е и остава собственост на издаващото я дружество „ХИПОЛЕНД” АД .

1.3. Клиентската карта е лична и се регистрира поименно. Всеки участник има право само на една клиентска карта.

1.4. Издаването на клиентска карта е безплатно. Покана за членство в клуба и издаване на ХИПО LEGO карта са получили всички участници в конкурса “С Хиполенд в Леголенд” . За последващо набиране на нови членове, ХИПОЛЕНД АД кампанийно ще обявява критериите за това.

1.5. При регистрацията в Програмата ХИПО LEGO КЛУБ участниците се съгласяват да предоставят доброволно личните си данни, изисквани от формата за регистрация. Задължителни за попълване и необходими за участие в Програмата Хипо LEGO Клуб са следните данни: име и фамилия на картодържателя, телефонен номер, email, точен адрес, брой деца, имена на детето / децата, рождени дати на децата.

1.6. Клиентската карта и Програмата ХИПО LEGO КЛУБ са валидни само за пазаруване във физическите магазини ХИПОЛЕНД на територията на Р България. Клиентската карта и Програмата ХИПО LEGO КЛУБ не са валидни при пазаруване от електронния магазин на ХИПОЛЕНД www.hippoland.net.

1.7. Картата ХИПО LEGO КЛУБ е с валидност до 31.03.2018г. с опция за продължаване на членството за следващ едногодишен период. Условията за това ще бъдат публикувани на www.hippoland.net три месеца преди изтичане на валидността й.

2. УПОТРЕБА НА КЛИЕНТСКАТА КАРТА

2.1. Участниците в Програмата ХИПО LEGO КЛУБ имат право да използват картата си във всички обекти на веригата магазини ХИПОЛЕНД, съобразно определените в тези Общи условия правила.

2.2. Клиентската карта не е кредитна карта. Участниците не могат да извършват финансови операции с картата, а могат единствено да се възползват от отстъпката и добавената стойност, която тя предоставя.

3. ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

3.1. Клиентската карта ХИПО LEGO КЛУБ дава 20% отстъпка при всяка покупка на LEGO артикули/извън промоции, акции, каталози и обявени в магазините намаления/, без ограничение на броя на продуктите и от стойността им, и 7% отстъпка за всички промоционални / намалени LEGO артикули. Отстъпките не са валидни по време на кампанията "Луд петък" на Хиполенд.

3.2. ХИПО LEGO Картата се активира автоматично, в момента на нейното получаване от картодържателя.

3.3. Отстъпката, предоставена при пазаруване с картата ХИПО LEGO КЛУБ, не се комбинира с никакви други отстъпки, предоставени с други карти за отстъпки, валидни в ХИПОЛЕНД.

3.4. За да се възползва от отстъпката, картодържателят трябва да представи клиентската си карта на касата в съответния търговски обект, преди финализирането на покупката и издаването на касовия бон.

3.5. ХИПО LEGO КЛУБ картата носи на своите притежатели и следните допълнителни преференции:

- предварителна информация за всички промоционални / намалени артикули, която ще получават на посочения при регистрацията електронен адрес;

- привилегията да пазаруват 2 дни по-рано на Лудия петък на Хиполенд;

- специален достъп до LEGO събития, организирани от Хиполенд;

- персонален подарък за рождения ден на детето / децата на картодържателя, посочени в първоначалния формуляр за регистрация.

4. ПРЕКРАТЯВАНЕ

4.1. „ХИПОЛЕНД” АД има право едностранно и без предизвестие да прекрати настоящия договор спрямо участник в Програмата ХИПО LEGO КЛУБ и/или да забрани използването на клиентската карта в случай на нарушаване/неспазване на условията на програмата ХИПО LEGO КЛУБ или при съмнение за злоупотреба и компрометиране на Програмата от страна на участниците.

4.2. Клиентската карта дава съответните привилегии на участниците само за срока, през който програмата ХИПО LEGO КЛУБ е активна. "ХИПОЛЕНД ” АД има право да определя/променя срока на програмата ХИПО LEGO КЛУБ.

4.3. „ХИПОЛЕНД” АД има право по всяко време едностранно да променя настоящите Общи условия и условията за ползване на клиентската карта. Всяка промяна на Общите условия ще бъде довеждана до знанието на участниците на интернет адрес www.hippoland.net.

4.4. „ХИПОЛЕНД” АД има право да прекрати Програмата ХИПО LEGO КЛУБ по всяко време без предизвестие. Във всички случаи това ще бъде обявено на участниците на интернет адрес www.hippoland.net. и/или по друг подходящ начин, по преценка на „ХИПОЛЕНД” АД.

4.5. „ХИПОЛЕНД” АД не носи отговорност спрямо участниците за каквато и да е промяна в Общите условия, модификация на Програмата ХИПО LEGO КЛУБ или нейното прекратяване, доколкото участниците разбират и се съгласяват, че Програмата ХИПО LEGO КЛУБ е организирана по едностранна инициатива на дружеството и по никакъв начин не задължава клиентите на „ХИПОЛЕНД” АД да участват в Програмата ХИПО LEGO КЛУБ и/или да закупуват стоки от търговските обекти ХИПОЛЕНД.

5. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

5.1. Клиентската карта може да бъде заменена в случай на загуба, кражба или погиване чрез повторна регистрация в секцията ХИПО LEGO КЛУБ на www.hippoland.net. Клиентът, който желае да замени своята карта ХИПО LEGO КЛУБ , трябва да го направи чрез изпращане на имейл на адрес office@hippoland.net, като изрично посочи причината, поради която се

налага промяната, и номера на картата, която трябва да бъде подменена. В този случай старата клиентска карта се анулира от системата с цел избягване на злоупотреби.

5.2. Участниците следва незабавно да уведомят „ХИПОЛЕНД” АД в случай на загуба или кражба на клиентската им карта, чрез изпращане на имейл на адрес office@hippoland.net. „ХИПОЛЕНД” АД не носи отговорност в случай на ненавременно уведомяване за загуба или кражба.

5.3. Валидните и актуални Общи условия са винаги само и единствено тези, публикувани на интернет адрес www.hippoland.net. Участниците в Програмата винаги следва да се информират за актуалните Общи условия на интернет адрес www.hippoland.net.

6. ЛИЧНИ ДАННИ

6.1. Участниците в Програмата ХИПО LEGO КЛУБ декларират, че са запознати и съгласни със следното:

6.2. С приемането на Общите условия се съгласяват, че „ХИПОЛЕНД” АД и нейните служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация, попълнена при регистрацията в Програмата ХИПО LEGO КЛУБ или дадена впоследствие.

6.3. „ХИПОЛЕНД” АД е регистриран администратор на лични данни съгласно българското законодателство и осигурява защитата им съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия участникът в Програмата ХИПО LEGO КЛУБ се съгласява, че „ХИПОЛЕНД” АД може да обработва предоставените при регистрацията в Програмата ХИПО LEGO КЛУБ и впоследствие лични данни за следните цели: техническо управление на програма ХИПО LEGO КЛУБ и нейната база данни; установяване на контакт с картодържателя; измерване на ефективността на услугите; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали и друга подобна информация по поща и/или email; директен маркетинг.

6.4. С приемането на Общите условия участникът се съгласява, че, във връзка с обработването на личните му данни от програма ХИПО LEGO КЛУБ за посочените цели, „ХИПОЛЕНД” АД може да предоставя тези данни и на трети лица, с които „ХИПОЛЕНД” АД си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си.

6.5. На основание на чл. 34а от Закона за защита на личните данни участникът може да възрази срещу използването на личните му данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените цели. Участникът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „ХИПОЛЕНД” АД на контактите, посочени в края на тези Общи условия. На същите места участникът може да се свърже с „ХИПОЛЕНД“ АД в случай на неоторизирано попълване на негови лични данни от трети лица, както и за други възможни проблеми.

6.6. Участникът по всяко време може да се откаже от получаване на информация, свързана с Програмата ХИПО LEGO КЛУБ, на email: office@hippoland.net.

6.7. Участникът има право да поиска регистрацията му в Програмата ХИПО LEGO КЛУБ да бъде заличена, заедно с предоставените от него лични данни, на посочените по-долу контакти.

Контакти за връзка с „ХИПОЛЕНД” АД във връзка с Програмата ХИПО LEGO КЛУБ:

Е-mail: office@hippoland.net, eshop@hippoland.net

Телефон: 02/ 91 006

Адрес: гр. София, кв. Казичене, Индустриална зона, ул. Трети март 5