БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА * над 89,00 лв.

С ХИПОЛЕНД в ЛЕГОЛЕНД!

 

 ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА "С ХИПОЛЕНД в ЛЕГОЛЕНД"!

 

ПЕРИОД НА ИГРАТА: 8.04.2016г. – 31.12.2016г.

 

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА: ХИПОЛЕНД АД

 

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ИГРАТА: Република България

 

УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА: Всички деца, отговарящи на условията за участие, в периода на играта.

 

ЕЖЕМЕСЕЧНИ НАГРАДИ:

 

 • 6 ексклузивни конструктора LEGO CREATOR. Всеки месец моделите са различни. Конкретните модели-награди за съответния месец се обявяват на страницата на играта https://www.facebook.com/hippoland.bg/ в началото на месеца. 
 
 

 

Ежемесечните награди се получават на място от магазин Хиполенд на територията на България, след изпратено потвърждение за спечелена награда или по куриер до посочен от печелившия адрес. 

 

ГОЛЯМА НАГРАДА:

 • 3 семейни екскурзии до ЛЕГОЛЕНД Германия

Наградата „ЕКСКУРЗИЯ до LEGOLAND Германия” се връчва във вид на ваучер, съдържащ условията на пътуването.

Наградата се организира от наета от Хиполенд АД туристическа агенция.

Наградата „ЕКСКУРЗИЯ до LEGOLAND Германия ” включва:

 • туристически пакет за 3-членно семейство
 • пътуване със самолет/отиване и връщане/
 • две нощувки със закуски в тризвезден хотел в близост до Леголенд
 • 3 билета за двудневно посещение на Леголенд

 Екскурзията се осъществява в периода 03.2017г. – 04.2017г.

 

 

Имената на спечелилите месечни награди ще бъдат публикувани на страницата на играта https://www.facebook.com/hippoland.bg/ до 10-то число на всеки месец, в периода на играта.

Имената на спечелилите голямата награда ще бъдат публикувани на страницата на играта https://www.facebook.com/hippoland.bg/, в тридневен срок след деня на тегленето на томболата.

 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 • На снимката да има сглобен модел с над 300 части. За ориентир кой модел колко части съдържа, вижте на http://www.hippoland.net/lego/.

 

 • На снимката с модела да присъства и участникът, който го е сглобил.

 

 • Снимката да е на фокус.

 

 • На снимката да не присъстват елементи с вулгарен или обиден характер, както и елементи, които нарушават добрите нрави.

 

 • Съгласие на участника, ако неговият модел спечели месечна награда, (общо 6 всеки месец), да бъде изложен в магазин Хиполенд за два месеца, придружен от име и възраст на участника, както и снимка на участника /по желание/.

 

 • При качването на снимката на страницата https://www.facebook.com/hippoland.bg/, в текстовото поле Описание да се посочи Лего номерът на сглобения готов модел, ако моделът не е авторски.

 

 

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА:

Всички желаещи да участват, трябва да качат снимка на своите сглобени модели, отговарящи на условията, на страницата на играта на ХИПОЛЕНД във Фейсбук, на адрес: https://www.facebook.com/hippoland.bg/. В конкурса могат да участват снимки на Лего модели над 300 части, както и на авторски Лего модели, които са сглобени с над 300 Лего части от различни комплекти и серии. Един участник има право да изпрати за участие в конкурса  в един календарен месец от посочения срок снимка само на един сглобен модел. Всеки участник има право да участва в конкурса всеки месец, само с една снимка на различен модел/а не с модела от участието му в предишен месец/, независимо дали е спечелил награди в предишния месец или не.

 

ПЕРИОДИ НА ИГРАТА:

08.04.2016 - 30.04.2016

1.05.2016 - 31.05.2016

1.06.2016 - 30.06.2016

1.07.2016 - 31.07.2016

1.08.2016 - 31.08.2016

1.09.2016 - 30.09.2016

01.10.2016 - 31.10.2016

01.11.2016 - 30.11.2016

01.12.2016 - 31.12.2016

 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ:

Победителите ще се излъчват чрез комбиниран метод: гласуване на страницата на играта https://www.facebook.com/hippoland.bg/  и оценка от специално жури.

До гласуване в страницата на играта https://www.facebook.com/hippoland.bg/ се допускат снимки на модели, отговарящи на условията и след оценка на експерт от официалния български Лего фен клуб.

Всеки месец, чрез онлайн гласуване на страницата на играта https://www.facebook.com/hippoland.bg/, се избират снимките на 20 модела, получили най-много гласове.

Един потребител може да гласува за всички снимки само веднъж в рамките на всеки един кръг.

Следва оценката на журито, което оценява 20-те снимки на модели, получили най-много гласове при онлайн гласуването, по точкова система от 1 до 6. Месечните награди печелят 6-те модела, получили най-висок сбор от точки от журито. В случай на равен точков резултат, наградата получава участникът, спечелил повече гласове при гласуването в страницата на играта https://www.facebook.com/hippoland.bg/. Ако и в този случай има равни гласове, наградата се присъжда на участника по преценка на представител на официалния Лего клуб в България.

 

 Специалното жури включва:

 

 1. Представител на Хиполенд
 2. Представител на LEBGO (Офиациален Български Лего Фен Клуб)
 3. Борил Богоев – консултант дигитален маркетинг
 4. Мария Милкова - журналист
 5. Ивелина Атанасова – маркетинг консултант

 

Критерии за оценката на журито:

 • сложност на модела
 • оригиналност на композицията на снимката с модела и участника
 • лични естетически критерии на члена на журито

 

 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ ГОЛЯМАТА НАГРАДА:

Голямата награда - „Екскурзия до Леголенд Германия“ -  се определя чрез томбола. До участие в томболата се допускат всички 20 участници, чиито снимки са получили най-висок резултат при онлайн гласуването на страницата на играта https://www.facebook.com/hippoland.bg/ през месеците на конкурса, общо 180 участници. Ако един участник участва в играта със снимка през повече от един месец в периода на играта и неговата снимка бъде класирана сред първите 20 при онлайн гласуването, той участва в томболата за голямата награда само с едно свое участие/това от първия месец, в който е участвал и неговата снимка е била класирана в първите 20/. Мястото му в следващия/следващите месеци се заема от първия в класирането след 20-тото място на съответния месец/т.е. 21-во, 22-ро и т.н. място/.

Трите големи награди - Екскурзия до Леголенд Германия - ще бъдат изтеглени  в томбола във втората половина на януари 2017г., на предварително обявено на страницата на играта https://www.facebook.com/hippoland.bg/ специално събитие, в присъствието на нотариус, в един от магазините Хиполенд в град София. Поканени са всички участници!

 

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ:

 

Участието в играта не е обвързано със закупуването на стоки и/или услуги или заплащането на каквито и да е други парични суми от страна на участниците.

 

Участник в играта, спечелил награда съгласно тези условия и правила, няма право на замяна на спечелената награда с пълната й или частична парична равностойност, както и на замяна на спечелена предметна награда с друга такава.

 

Участникът, с участието си в играта, се съгласява да бъде фотографиран, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство/ в електронни и печатни медии като спечелил награда/ за целите на настоящата и бъдещи рекламни акции на ХИПОЛЕНД АД, както и негови/нейни лични данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от ХИПОЛЕНД АД при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

 

С предоставянето на снимка за участие в настоящата игра, всеки участник се съгласява и декларира че:

 • е автор, респективно, че е носител на изключителните авторски права върху всяка една от снимките, които публикува, както и че не е отстъпвал изключителното право за използването й на трети лица, различни от ХИПОЛЕНД АД и че не са налице други пречки във връзка с предоставянето и/или публикуването на снимката;
 • снимката, както и всички придружаващи материали, не нарушават чужди права на интелектуална собственост;
 • всички присъстващи лица са се съгласили да бъдат заснети и снимката да бъде публикувана по начина, описан в настоящите условия;
 • предоставя на ХИПОЛЕНД АД правото да използва снимката, както и придружаващите я материали без ограничение за целите на играта.

 

 

ХИПОЛЕНД АД запазва правото си да не приеме за участие в играта всяка снимка, която се отклонява от посочените по-горе изисквания, вкл. и когато ХИПОЛЕНД АД получи сигнал, от който може да се направи основателно предположение за такова нарушение.

 

 ХИПОЛЕНД АД си запазва правото едностранно да обяви за недействителни, да отмени или да промени детайли на играта и/или да ревизира условията без предварително предизвестие и, с продължаване на участието си в играта след промяна на условията, се счита, че участниците са се съгласили със съответните нови или променени условия.

 

ХИПОЛЕНД АД си запазва правото да предприеме всички необходими мерки, за да предотврати или преустанови измами или опити за измами във връзка с играта, които могат да рефлектират негативно върху имиджа на играта, ХИПОЛЕНД или Лего. Всеки опит за измама и/или незаконосъобразни действия от страна на участник ще доведе до неговото дисквалифициране, за което участникът ще бъде уведомен.

 

 Участието в играта означава, че участниците са запознати с настоящите условия и правила за провеждането й и се съгласяват изцяло с тях.

Настоящите условия се разпространяват чрез публикуването им в интернет страницата на ХИПОЛЕНД и https://www.facebook.com/hippoland.bg/.

 

Децата на служителите на ХИПОЛЕНД АД, както и децата на участниците в журито, имат право на участие в конкурса, но нямат право на предметни печалби и участие в томболата за спечелване на специалните награди „ЕКСКУРЗИЯ до LEGOLAND Германия”.

 

 

 

Назад към всички статии