БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА * над 89,00 лв.

Общи правила за участие в "Хиполенд в Дисниленд"!

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

"СПЕЧЕЛИ ЕКСКУРЗИЯ С ХИПОЛЕНД В ДИСНИЛЕНД"

НА ХИПОЛЕНД

 

1. Организатор на промоцията “Спечели екскурзия с Хиполенд в Дисниленд Париж”

Организатор на промоцията “Спечели екскурзия с Хиполенд в Дисниленд Париж” („Промоцията“) е ХИПОЛЕНД АД, с адрес на управление гр.София, кв. Казичене, Индустриална зона, ул. Трети март 5, ЕИК 201917687.

 

2. Място на провеждане на промоцията “Спечели екскурзия с Хиполенд в Дисниленд Париж”

Промоцията се организира и провежда във верига магазини за детски стоки „ХИПОЛЕНД“, на територията на Р България и важи само за физическите магазини на верига Хиполенд.

3. Продължителност на промоцията “Спечели екскурзия с Хиполенд в Дисниленд Париж“

Промоцията стартира в 10:00 ч. на 19 май 2017г. и продължава до 22:00ч. на 12 юни 2017г.

4. Условия за участие в промоцията “Спечели екскурзия с Хиполенд в Дисниленд Париж“

Всеки клиент, който желае да участва в промоцията, трябва да е изпълнил условията за участие в томболата, а именно:

            1/ да направи покупка във верига магазини Хиполенд на стойност над 50лв. в един касов бон, в периода 19.05.2017г – 12.06.2017г.

            2/ при направена покупка на стойност над 50лв. в един касов бон, клиентът получава 1/един/ бр. Хипо талон за участие в томболата, независимо от общата стойност на касовия бон.

            3/ да попълни  задължително всички празни полета в Хипо талона:

- 3 имена;

- дата на раждане;

- телефон за връзка;

- електронна поща (имейл).

-точен адрес

            4/ да пусне попълнен Хипо талон в специалните урни, поставени до касова зона в магазините на Хиполенд.

            5/ да съхрани задължително касовия бон/бонове за направената покупка/и и да го представи при получаване на наградата. Ако изтегленият в томболата печеливш участник не представи оригиналния касов бон от своята покупка/и от магазин Хиполенд в периода на промоцията, той губи правото да се възползва от спечелената награда.

           6/ тегленето на победителите ще се състои на  19 юни 2017г. в 16.00 часа, в магазин Хиполенд в Mall България, в присъствието на нотариус, като ще бъдат изтеглени и 3 резерви. Имената на победителите ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на Хиполенд на 20 юни 2017г., петък.

 

5. Особености:

            1/ участието в промоцията е обвързано с покупка в търговските обекти на верига магазини Хиполенд на територията на Р България. Промоцията важи само за покупки направени във физическите магазини на Хиполенд.

        2/ в периода на промоцията 19.05.2-17 – 12.06.2017г един клиент може да участва в промоцията с толкова касови бонове над 50лв., с колкото пожелае.

            3/ Талонът за участие в томболата изисква попълването на следната лична информация, която следва да съвпада с тази в документа за самоличност на участника:

- 3 имена;

- дата на раждане;

- телефон за връзка;

- електронна поща (имейл)

-точен адрес.

Талони с некоректно и непълно и точно попълнени данни и отбелязано съгласие с Общите условия на промоцията ще бъдат дисквалифицирани.

            4/ талони за участие в томболата се попълват и пускат в специалните урни в магазините на Хиполенд до 22:00ч. на 12 юни 2017г.

            5/ Оползотворяването на наградата ще се осъществи през месец септември 2017г. и датите са фиксирани.

6. Награден фонд:

Наградният фонд на промоцията “Спечели екскурзия с Хиполенд в Дисниленд“ представлява 5 екскурзии за трима /двама възрастни и едно дете до 18г./ до Дисниленд Париж и включва три  двупосочни самолетни билета, трансфер от и до летището, 2 нощувки в двойна стая в 3-звезден хотел в района на Дисниленд Париж с включени закуска и вечеря и 3 билета за посещение на парк Дисниленд за 2 дни. Екскурзията ще бъде организирана от туристическа агенция.

 

Победителят ще получи наградата си  САМО след легитимация чрез документ за самоличност и представяне на касов бон/бонове, удостоверяващ/и направената покупка/и на стойност над 50лв. в периода на промоцията 19.05.2017 – 12.06.2017г.

 

7. Критерии за участие в промоцията “Спечели екскурзия с Хиполенд в Дисниленд“

В промоцията имат право да участват всички клиенти на Хиполенд, които са изпълнили условията на т.4 и са навършили 18 години. В промоцията “Спечели екскурзия с Хиполенд в Дисниленд Париж“ нямат право да участват служителите на “Хиполенд АД“и свързаните с тях търговски дружества, както и членове на техните семейства.

 

8. Преотстъпване на наградата. Неизползване на наградата

Печелившият няма право да преотстъпва наградата си на трети лица, както и да изиска паричната й равностойност.

 

Организаторът се задължава да се свърже с изтеглените печеливши посредством телефонно обаждане най-късно 48 часа след тегленето. Организаторът не носи отговорност, ако печелившият бъде възпрепятстван по независещи от Организатора причини да получи и/или оползотвори спечелената награда. Ако печелившият НЕ ПРЕДСТАВИ ВАЛИДЕН КАСОВ БОН НА СТОЙНОСТ НАД 50лв., той губи правото да получи нагградата си,тъй като не е изпълнил т. 4 на Общите условия. В този случай правото да получи наградата преминава върху първата от изтеглените при жребия резерви. При аналогични условия встъпва в правото на печелившия и втората и трета резерви. За резервите важат същите срокове и условия за получаването на наградата.

 

Непотърсена в срок  до 30 юни 2017г. награда остава в полза на Организатора.

 

9. Публичност

Всички участници в промоцията предоставят на Организатора правото да използва личните им данни, да ги фотографира и да публикува техни снимки с цел популяризиране на промоцията, както и където намери за добре.

10. Защита на личните данни

Организаторът „Хиполенд” АД е надлежно регистриран администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни и има право да обработва и съхранява предоставените лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и приложимите норми на българското законодателство, както и да ги използва за информиране на участниците в предстоящи промоактивности, организирани от "Хиполенд" АД.

Всеки участник има право по всяко време да поиска от организаторa да заличи, коригира или блокира негови лични данни, като направи това писмено на електронната поща на организаторите: [email protected].

11. Общи условия

С участието си в промоцията “Спечели екскурзия с Хиполенд в Дисниленд Париж“ клиентите на Хиполенд се съгласяват да спазват условията и разпоредбите на гореописаните общи правила. Общите правила са публично оповестени и достъпни за целия период и продължителност на промоцията на интернет адрес: http://hippoland.net/

Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила от деня на публикуването им на горепосочената интернет страница. Организаторът си запазва правото да преустанови провеждането на промоцията по всяко време. При възникнали, спорове крайните решения се взимат от Организатора.

Назад към всички статии